نویسنده = صالح شریعتی، طاهره سادات
تعداد مقالات: 1
1. رازگشایی ناهمراهی امام سجاد(ع) با مردم مدینه در واقعه حره

دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 5-24

سیدعلیرضا واسعی؛ طاهره سادات صالح شریعتی