نویسنده = واسعی، سیدعلیرضا
تعداد مقالات: 4
1. عنصر هدایت‌گری در تکاپوهای رهبرانه امام هادی (ع)

دوره 3، شماره 11، تابستان 1396، صفحه 29-46

سیدعلیرضا واسعی


3. روی‌آورد سیاسی امام سجاد (ع) در شورش مردم مدینه

دوره 1، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 97-115

سیدعلیرضا واسعی


4. رازگشایی ناهمراهی امام سجاد(ع) با مردم مدینه در واقعه حره

دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 5-24

سیدعلیرضا واسعی؛ طاهره سادات صالح شریعتی