نمایه نویسندگان

آ

 • آقانوری، علی چگونگی و عوامل تغییر رویکرد صفویه از تصوف به تشیع [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 109-133]
 • آقانوری، علی همگونی تصوف با تشیع و کارکردهای اجتماعی و سیاسی آن در مازندران (760-795 ه‍ .ق.) [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 117-140]
 • آقانوری، علی بررسی و نقد دیدگاه‌های عالمان شیعی در باب لطم و قمه‌زنی [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 27-51]

ا

 • ابراهیمی زاده، احمد گذر ایدئالیسم یقینی از فلسفه یونان به اندیشه اسلامی (بررسی تأثیر ایدئالیسم یقینی بر تعریف علم و حجیت خبر در فقه و کلام) [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 93-112]
 • ابطحی، علیرضا تأثیر سنت‌های عاشورایی حاکمان در گسترش تشیع در ایران (656-907 ق) [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 5-26]
 • استهری، هادی آیین اهل حق و رابطه آن با آیین مهر پرستی [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 173-196]
 • اسلامی، سهراب بررسی زمینه‌ها و راه‌های ورود تشیع به مغرب [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 89-108]
 • اسماعیلی، مریم تحلیل و بررسی حدیث «خلفاء امتی اثناعشر» از دیدگاه زیدیان [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 155-172]
 • اعتصامی، عبدالهادی وجودشناختی صفات الهی از منظر متکلمان مدرسه بغداد [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 5-29]
 • افتخاری، سیدابراهیم منابع علم امام از نگاه متکلمان قم و بغداد [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 55-79]
 • الهامی، علی حضور و گسترش تشیع در افریقا (از قرن اول تا پایان سوم هجری) [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 113-136]
 • الهی منش، رضا واکاوی آثار فردی و اجتماعی اخلاق توحیدی قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی (ره) [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 49-70]
 • الویری، محسن تأثیر سنت‌های عاشورایی حاکمان در گسترش تشیع در ایران (656-907 ق) [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 5-26]

ب

 • بارانی، محمدرضا شکوفایی علمی تمدن اسلامی دورۀ فاطمیان از دیدگاه خاورشناسان [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 45-72]
 • بارانی، محمدرضا بررسی تحلیلی روش خاورشناسان در تبیین جایگاه سیاسی و دینی امام محمد باقر (ع) [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 9-26]
 • بارانی، محمدرضا واکاوی ماهیت سیاسی و فکری جنبش ابن‌طباطبا [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 101-124]
 • بارانی، محمدرضا علمای شیعه لبنانی و اصلاح فرهنگ عزاداری بازتابی از اصلاح‌طلبی علمای ایرانی با تکیه بر کتاب مبارزه علمای اصلاح‌طلب لبنان با تحریفات عاشورا [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 73-96]
 • باقرزاده، عبدالرحمن مخالفت با شیعیان، عامل تغییر سنت‌های نبوی [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 97-120]
 • برنجکار، رضا وجودشناختی صفات الهی از منظر متکلمان مدرسه بغداد [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 5-29]
 • بیات، محمد حسین تحلیل روش‏ شناختی نقدهای علامه جوادی آملی در مسئله شفاعت بر تفسیر المنار [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 31-55]

پ

 • پیرمرادیان، مصطفی راهبردها و مهندسی فرهنگی امام هادی (ع) در مواجهه با اهل سنت [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 91-116]

ت

 • توحیدی نیا، روح الله دیدگاه ائمه(ع) درباره شخصیت و قیام زید بن‌علی (بر اساس سیر و بستر تاریخی مناسبات زید بن‌علی و پیشوایان امامیه (ع)) [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 55-72]
 • توران، امداد مضمون‌شناسی احادیث خلقت نوری اهل‌البیت (ع) [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 7-30]
 • توران، امداد رفع اتهام از نصیرالدین طوسی در سقوط خلافت عباسی و قتل آخرین خلیفه عباسی [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 75-99]
 • تیموری، محمد تحلیل انتقادی دیدگاه ابوزَهو درباره اصالت احادیث وصایت امام علی (ع) [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 47-71]

ج

 • جانی پور، محمد تحلیل محتوای مناظرات توحیدی امام صادق(ع) با ابن‌ابی‌العوجاء [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 27-53]
 • جاودان، محمد نگاهی به تطور جایگاه روایات رجعت در منابع امامیه [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 7-26]
 • جاودان، محمد نقش مسیر دریایی خلیج فارس در ورود اسلام به پس‌کرانه‌های شمالی خلیج فارس [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 121-137]
 • جدیدی، ناصر بروز و ظهور باورهای شیعی در سیاست مذهبی شاه طهماسب اول صفوی [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 121-145]
 • جعفریان، رسول کنکاشی در جریان تفکر شیعی در ایران نیمۀ اول قرن هفتم (آثار و افکار محمد بن حسین بن حسن رازی آبی) [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 5-37]
 • جعفری سروجهانی، اکرم روش‌های مبارزاتی امام سجاد (ع) در مواجهه با پدیده جعل حدیث [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 5-28]
 • جلائیان اکبرنیا، علی گذر ایدئالیسم یقینی از فلسفه یونان به اندیشه اسلامی (بررسی تأثیر ایدئالیسم یقینی بر تعریف علم و حجیت خبر در فقه و کلام) [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 93-112]
 • جوادی نیا، حسین نقد دیدگاه قفاری درباره کتاب کافی [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 47-66]
 • جواهری، محمدرضا سنخ‌شناسی مواجهه امام رضا (علیه‌السلام) با فرقه واقفه [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 111-130]

ح

 • حاج امینی نجف آبادی، حمید ناهم‌خوانی معنادار بین روایات منقول از امام هادی (ع) در تصحیح‌های مختلف کتاب الهدایة الکبری؛ تحلیل و تبیین علل و پی‌آمدها [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 47-70]
 • حجازی، مریم السادات روایات عاشورایی کامل‌ الزیارات در بوته نقد [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 107-140]
 • حسناتی، عبدالرضا بررسی و نقد دیدگاه ملا اسماعیل خواجویی درباره افضلیّت قرآن بر امام [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 25-45]
 • حسن‌پور، سیدعبدالکریم بررسی تحلیلی روش خاورشناسان در تبیین جایگاه سیاسی و دینی امام محمد باقر (ع) [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 9-26]
 • حسین‌زاده، اکرم معرفی و سیر تطوّر تفاسیر واعظانه شیعه [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 109-136]
 • حسینی، سیدمحمد همگونی تصوف با تشیع و کارکردهای اجتماعی و سیاسی آن در مازندران (760-795 ه‍ .ق.) [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 117-140]
 • حسینی، سید محمد رضا نقد دیدگاه قفاری درباره کتاب کافی [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 47-66]
 • حسینیان مقدم، حسین نقش اصحاب امام هادی (ع) در تاریخ‌نگاری اسلامی «تأسیس، توسعه و استمرار» [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 5-28]
 • حق‌پرست، زهرا مقایسۀ شیوۀ تعامل با اقلیتهای دینی در حکومت امام علی(ع) و حاکمان صفوی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 107-131]
 • حمزه، حسین تشیع و تاریخ اجتماعی ایرانیان در عصر صفوی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 125-150]
 • حیدرزاده، ناصر جایگاه «شأن معصوم» در ارزیابی روایات تاریخی از نگاه اخبارگرایی [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 95-120]

خ

 • خسروی، حسین بررسی زمینه‌ها و راه‌های ورود تشیع به مغرب [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 89-108]
 • خسروی، حسین حضور و گسترش تشیع در افریقا (از قرن اول تا پایان سوم هجری) [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 113-136]
 • خلیلی، میثم بررسی چگونگی دلالت آیه 24 صافات بر ولایت امام علی (ع) [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 27-46]
 • خلیلی نیا، غلامرضا واکاوی آثار فردی و اجتماعی اخلاق توحیدی قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی (ره) [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 49-70]
 • خوش‌صورت موفق، اعظم بررسی و نقد دیدگاه‌های عالمان شیعی در باب لطم و قمه‌زنی [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 27-51]

د

 • داداش نژاد، منصور درآمدی بر روش‌شناسی کلینی در استناد به سیرۀ پیامبر(ص) با تکیه بر بخش «مولد النبی(ص)» کتاب کافی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 39-53]
 • داداش نژاد، منصور نقش زمان و مکان و مقتضیات آنها در بررسی گزارش‌های عاشورایی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 67-89]
 • داداش نژاد، منصور پیدایش فرقه مُطَرّفیه و ماهیت آن [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 27-52]
 • دهقانی، اکرم السادات واکاوی تاریخی تفاوت‌ مواجهه امام هادی (ع) و معتزله با مسئله خلق قرآن [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 117-134]

ذ

 • ذاکری، محمد تقی کاوشی در کتاب التکلیف شلمغانی بررسی جایگاه و سیر تاریخی آن [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 25-44]

ر

 • ربانی، محمدعلی تحلیل کارکردی سوگواری‌های محرم در ایران پس از انقلاب [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 73-90]
 • رجائی نژاد، محمد علمای شیعه لبنانی و اصلاح فرهنگ عزاداری بازتابی از اصلاح‌طلبی علمای ایرانی با تکیه بر کتاب مبارزه علمای اصلاح‌طلب لبنان با تحریفات عاشورا [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 73-96]
 • رجایی نژاد، محمد نقش سیاسی و تاریخی مدرسه فیضیه در تجدید حیات شیعه [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 53-72]
 • رحمان ستایش، محمدکاظم جایگاه «شأن معصوم» در ارزیابی روایات تاریخی از نگاه اخبارگرایی [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 95-120]
 • رحمان ستایش، محمدکاظم روایات عاشورایی کامل‌ الزیارات در بوته نقد [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 107-140]
 • رحیمی، عبدالله جایگاه تشیع در قلمرو حکومت ممالیک [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 133-149]
 • رحیمی ثابت، محمد علی تأثیر سنت‌های عاشورایی حاکمان در گسترش تشیع در ایران (656-907 ق) [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 5-26]
 • رسالتی، سعید بررسی و نقد پندار تعارض روایات نبوی با نصوص امامت؛ پاسخ به شبهات فیصل نور [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 39-62]
 • رضائی، محمد بازشناسی تشیع و هویت ایرانی در اندیشه فرهیختگان ایرانی پیش از سقوط خلافت عباسی [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 5-26]
 • رضانژاد، عزالدین بررسی و نقد پندار تعارض روایات نبوی با نصوص امامت؛ پاسخ به شبهات فیصل نور [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 39-62]
 • رضایی، رمضان بررسی تطبیقی عملکرد حسن بن‏ زید با حسن بن‏ علی اطروش با تأکید بر رویکرد مذهبی و فرهنگی [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 107-129]
 • رضایی، محمدجعفر وجودشناختی صفات الهی از منظر متکلمان مدرسه بغداد [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 5-29]
 • رضی بهابادی، بی بی سادات راهبردها و راهکارهای مناظره با هدف دفاع از حریم تشیع (مطالعه موردی مناظرات شب‌های پیشاور) [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 71-94]
 • رضی بهابادی، بی بی سادات تحلیل محتوای مناظرات توحیدی امام صادق(ع) با ابن‌ابی‌العوجاء [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 27-53]
 • رفعت، محسن روایات عاشورایی مقتل شیخ صدوق در میزان نقد [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 113-142]
 • رفعت، محسن روایات عاشورایی کامل‌ الزیارات در بوته نقد [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 107-140]
 • رفعت نژاد، محمد تقی نقد دیدگاه قفاری درباره کتاب کافی [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 47-66]
 • رفیعی، امیرتیمور مشروعیت نظم سلطانی در نگرش سیاست‌نامه‌نویسان شیعی عصر صفوی [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 105-124]
 • رمضانی، رضا بازخوانی شخصیت یزید بن‏ حصین [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 131-153]
 • رنجبر، محسن بررسی تاریخی مرجعیت فقهی ائمه (ع) و نقش آنها در حفظ سنت پیامبر (ص) [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 29-50]
 • رنجبر، محسن بررسی اصالت اخبار غیرمسند کتاب دلائل الامامة [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 71-92]
 • رهبری، عباس حضور و گسترش تشیع در افریقا (از قرن اول تا پایان سوم هجری) [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 113-136]
 • روحانی، طاهره مواجهه امام هادی (ع) با معتزله در مسائل کلامی (مطالعه موردی قرآن و امامت) [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 5-24]
 • روحی برندق، کاووس تحلیل انتقادی در باب نسبت‌دادن عملکرد شرک‌آلود به پیامبران سلف (ع) در قرآن [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 7-28]

ز

 • زارع، محمد نقش مسیر دریایی خلیج فارس در ورود اسلام به پس‌کرانه‌های شمالی خلیج فارس [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 121-137]
 • زارعی حسن بقعه، احمد معاد جسمانی صدرالدین شیرازی از منظر زبان دین [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 5-25]
 • زکی‌زاده رنانی، علیرضا تاریخ کلام امامیه در ماوراء‌النهر تا قرن پنجم هجری [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 67-86]
 • زندیه، حسن بررسی و تحلیل مناسبات شاهان صفوی با اقلیت مسیحی در ایران؛ دوره ضعف و زوال [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 93-112]

س

 • سرافراز، محمود بررسی و نقد دیدگاه علمای سلفی‌جهادی درباره اتهام تحریف‌شدن قرآن کریم به دست علمای شیعه [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 51-68]
 • سلطانی، مصطفی پیدایش فرقه مُطَرّفیه و ماهیت آن [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 27-52]
 • سلطانی فر، محی الدین بررسی اصالت اخبار غیرمسند کتاب دلائل الامامة [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 71-92]
 • سلیمانی، زهرا راهبردها و مهندسی فرهنگی امام هادی (ع) در مواجهه با اهل سنت [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 91-116]

ش

 • شاطری، محمدحسن تحولات تفسیر قرآن در مذهب شیعه در عصر صفوی [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 105-128]
 • شاهمرادی، سیدمسعود کاربرد سکه‌شناسی در مطالعات تاریخِ تشیع؛ مطالعه نمونه‌ای سکه‌های ولایت‌عهدی امام رضا (ع) [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 69-93]
 • شریعتمداری، حمیدرضا کاربست‌های محتمل عقل در قلمرو دین با نگاهی به مواضع عالمان شیعی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 91-108]
 • شریعتمداری، حمیدرضا بررسی مقایسه‌ای آرای صفار و صدوق در ترازوی عقل‌گرایی [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 29-51]
 • شریفی، محمد معرفی و سیر تطوّر تفاسیر واعظانه شیعه [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 109-136]
 • شمسی، جواد سنخ‌شناسی مواجهه امام رضا (علیه‌السلام) با فرقه واقفه [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 111-130]
 • شورمیج، محمد بررسی تطبیقی عملکرد حسن بن‏ زید با حسن بن‏ علی اطروش با تأکید بر رویکرد مذهبی و فرهنگی [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 107-129]
 • شیردل، معصومه راهبردها و راهکارهای مناظره با هدف دفاع از حریم تشیع (مطالعه موردی مناظرات شب‌های پیشاور) [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 71-94]

ص

 • صادق نیا، مهراب تحلیل کارکردی سوگواری‌های محرم در ایران پس از انقلاب [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 73-90]
 • صادقی، مصطفی گرایش مدنیان به امام علی (ع) با بهره‌گیری از راویان مدنی [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 31-57]
 • صالح شریعتی، طاهره سادات رازگشایی ناهمراهی امام سجاد(ع) با مردم مدینه در واقعه حره [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 5-24]
 • صالحی حاجی آبادی، ابراهیم بازخوانی شخصیت یزید بن‏ حصین [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 131-153]
 • صالحی حاجی آبادی، محمد علی بازخوانی شخصیت یزید بن‏ حصین [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 131-153]
 • صبور، رحیم بررسی و نقد دیدگاه علمای سلفی‌جهادی درباره اتهام تحریف‌شدن قرآن کریم به دست علمای شیعه [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 51-68]
 • صفری فروشانی، نعمت‌الله کاوشی در کتاب التکلیف شلمغانی بررسی جایگاه و سیر تاریخی آن [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 25-44]
 • صفری فروشانی، نعمت‌الله منصب بابیت امامان در ترازوی نقد بررسی محتوا‌شناسانه با توجه به کتاب رازداران حریم اهل بیت (ع) [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 91-123]
 • صفری فروشانی، نعمت‌الله رگه‌هایی از رأی‌گرایی در اندیشه و عملکرد اجتهادی زرارة بن اعین [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 25-49]

ط

 • طبسی، نجم الدین گونه‌شناسی مواضع آثار مکتوب اسلامی راجع به مواضع ابن‌تیمیه درباره اهل بیت پیامبر اعظم (ع) [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 7-38]
 • طبیبی، علیرضا تحلیل انتقادی دیدگاه ابوزَهو درباره اصالت احادیث وصایت امام علی (ع) [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 47-71]

ع

 • عباسی، علی‌اکبر تقابل رویکرد سیاسی مالک اشتر نخعی و اشعث بن قیس کندی در ماجرای حکمیت [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 87-104]
 • عبداللهی، رسول جایگاه امام و امامت از دیدگاه علویان ترکیه با محوریت دیوان هفت شاعر بزرگ علوی [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 73-92]
 • عظیمی، محمد نظریه تأویل ظواهر دینی نزد محمدباقر مجلسی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 27-42]
 • علی زمانی، امیر عباس معاد جسمانی صدرالدین شیرازی از منظر زبان دین [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 5-25]
 • عمرانی، کاظم درآمدی بر تاریخ کلام امامیه در حلب [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 81-105]

غ

 • غضنفری، سعادت جانشینی امام علی (ع) و رخداد غدیر: بررسی و نقد دیدگاه رابرت گلیو [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 75-95]
 • غفوری منش، محمد بررسی چگونگی دلالت آیه 24 صافات بر ولایت امام علی (ع) [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 27-46]
 • غفوری‌نژاد، محمد درآمدی بر تاریخ کلام امامیه در حلب [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 81-105]
 • غفوری‌نژاد، محمد نظریه تأویل ظواهر دینی نزد محمدباقر مجلسی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 27-42]
 • غفوری نژاد، محمد بازخوانی انتقادی مبانی حجیت‌نداشتن خبر واحد در اعتقادات در مکتب بغداد [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 125-146]
 • غفوری نژاد، محمد بازشناسی مصادر احادیث کتاب الغیبة نعمانی [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 5-26]

ف

 • فتاحی اردکانی، محسن چگونگی و عوامل تغییر رویکرد صفویه از تصوف به تشیع [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 109-133]
 • فرامرزی، جواد بررسی چگونگی دلالت آیه 24 صافات بر ولایت امام علی (ع) [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 27-46]
 • فرقان، محمد رگه‌هایی از رأی‌گرایی در اندیشه و عملکرد اجتهادی زرارة بن اعین [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 25-49]
 • فرمانیان، مهدی تحلیل و بررسی حدیث «خلفاء امتی اثناعشر» از دیدگاه زیدیان [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 155-172]
 • فروهی، آرمان تقابل رویکرد سیاسی مالک اشتر نخعی و اشعث بن قیس کندی در ماجرای حکمیت [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 87-104]
 • فضلی، علی واکاوی آثار فردی و اجتماعی اخلاق توحیدی قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی (ره) [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 49-70]

ق

 • قائدان، اصغر بررسی اسناد روایات دلایل و کرامات امامان شیعه (ع) بر اساس قواعد درایة‌الحدیث [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 59-73]
 • قاضی خانی، حسین کاوشی در آمار نامه‌های کوفیان برای دعوت از امام حسین (علیه‌السلام) [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 95-110]
 • قانونی، صفرعلی واکاوی ماهیت سیاسی و فکری جنبش ابن‌طباطبا [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 101-124]
 • قریشی کرین، سیدحسن آیین اهل حق و رابطه آن با آیین مهر پرستی [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 173-196]
 • قزوینی ‌نظم‌آبادی، محمد جایگاه تشیع در قلمرو حکومت ممالیک [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 133-149]
 • قیوم‌زاده، محمود بررسی منزلت انبیا و ائمه (ع) از منظر سه فرقه شیعی امامیه، زیدیه، و اسماعیلیه [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 63-86]

ک

 • کرمی، فاطمه درآمدی بر روش‌شناسی کلینی در استناد به سیرۀ پیامبر(ص) با تکیه بر بخش «مولد النبی(ص)» کتاب کافی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 39-53]

گ

 • گرنه زاده، فاضل بررسی منزلت انبیا و ائمه (ع) از منظر سه فرقه شیعی امامیه، زیدیه، و اسماعیلیه [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 63-86]
 • گرنه زاده، فاضل پیدایش فرقه مُطَرّفیه و ماهیت آن [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 27-52]
 • گودرزی، ابراهیم نقش زمان و مکان و مقتضیات آنها در بررسی گزارش‌های عاشورایی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 67-89]

م

 • متقی، حسین رهیافتی بر مسئله امامت و ولایت در نگره طریقت بکتاشیه (با تأکید بر میراث مکتوب بکتاشیه در ترکیه) [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 57-79]
 • محققی، حسین تحلیل روش‏ شناختی نقدهای علامه جوادی آملی در مسئله شفاعت بر تفسیر المنار [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 31-55]
 • محمدجعفری، رسول بررسی چگونگی رویارویی امام علی (ع) با مسائل کلامی، در نهج‌البلاغه [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 51-74]
 • محمدجعفری، رسول مطالعه تطبیقی دیدگاه شیخ صدوق و شیخ مفید و دیدگاه سیدمرتضی و شیخ طوسی درباره بداء [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 23-48]
 • محمدحسینی، کامران بررسی اسناد روایات دلایل و کرامات امامان شیعه (ع) بر اساس قواعد درایة‌الحدیث [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 59-73]
 • محمدی، سعید بررسی و نقد دیدگاه ملا اسماعیل خواجویی درباره افضلیّت قرآن بر امام [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 25-45]
 • محمدی مظفر، محمدحسن نقد شبهۀ ولایت‌نداشتن حضرت علی (ع) در زمان حیات رسول اکرم (ص) در آیۀ ولایت [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 75-91]
 • مرادیان، ولی الله بررسی تطبیقی عملکرد حسن بن‏ زید با حسن بن‏ علی اطروش با تأکید بر رویکرد مذهبی و فرهنگی [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 107-129]
 • مروجی طبسی، محمدمحسن گونه‌شناسی مواضع آثار مکتوب اسلامی راجع به مواضع ابن‌تیمیه درباره اهل بیت پیامبر اعظم (ع) [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 7-38]
 • مسعودی، سید علی‌اصغر رفع اتهام از نصیرالدین طوسی در سقوط خلافت عباسی و قتل آخرین خلیفه عباسی [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 75-99]
 • مسیحا، عباس بررسی و تحلیل مناسبات شاهان صفوی با اقلیت مسیحی در ایران؛ دوره ضعف و زوال [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 93-112]
 • مسیحی، عباس مقایسۀ شیوۀ تعامل با اقلیتهای دینی در حکومت امام علی(ع) و حاکمان صفوی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 107-131]
 • مطهری، حمیدرضا راهبردهای مذهبی امام هادی (ع) برای ایجاد همگرایی اسلامی [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 71-90]
 • مطهری، حمیدرضا مواجهه امام هادی (ع) با معتزله در مسائل کلامی (مطالعه موردی قرآن و امامت) [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 5-24]
 • معتمد لنگرودی، فرشته تحلیل محتوای مناظرات توحیدی امام صادق(ع) با ابن‌ابی‌العوجاء [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 27-53]
 • معرفت، محمد بازشناسی مصادر احادیث کتاب الغیبة نعمانی [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 5-26]
 • ملانوری، محمدرضا بررسی مقایسه‌ای آرای صفار و صدوق در ترازوی عقل‌گرایی [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 29-51]
 • منتظرالقائم، اصغر کاربرد سکه‌شناسی در مطالعات تاریخِ تشیع؛ مطالعه نمونه‌ای سکه‌های ولایت‌عهدی امام رضا (ع) [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 69-93]
 • منتظرالقائم، اصغر راهبردها و مهندسی فرهنگی امام هادی (ع) در مواجهه با اهل سنت [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 91-116]
 • مهدی‌زاده آری، احمد بازخوانی انتقادی مبانی حجیت‌نداشتن خبر واحد در اعتقادات در مکتب بغداد [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 125-146]
 • مهدی نژاد، سیدرضا شکوفایی علمی تمدن اسلامی دورۀ فاطمیان از دیدگاه خاورشناسان [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 45-72]
 • موسوی، سیدابراهیم تبیین حضور کم‌رنگ وکلای قم در عرصه نقل روایات [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 73-88]
 • موسوی، سید جمال الدین تبیین حضور کم‌رنگ وکلای قم در عرصه نقل روایات [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 73-88]
 • موسوی تنیانی، سیداکبر جریان اعتزال‌گرای امامیه در بغداد از آغاز تا پیش از ظهور شیخ مفید [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 53-73]
 • مولوی، محمد روش‌های مبارزاتی امام سجاد (ع) در مواجهه با پدیده جعل حدیث [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 5-28]
 • مولوی، محمد تحولات تفسیر قرآن در مذهب شیعه در عصر صفوی [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 105-128]
 • مومنی، محمد امین نقد شبهۀ ولایت‌نداشتن حضرت علی (ع) در زمان حیات رسول اکرم (ص) در آیۀ ولایت [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 75-91]
 • میرزایی، محمد گذر ایدئالیسم یقینی از فلسفه یونان به اندیشه اسلامی (بررسی تأثیر ایدئالیسم یقینی بر تعریف علم و حجیت خبر در فقه و کلام) [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 93-112]
 • میرموسوی، سیدعلی نقش سیاسی و تاریخی مدرسه فیضیه در تجدید حیات شیعه [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 53-72]

ن

 • نادم، محمدحسن منابع علم امام از نگاه متکلمان قم و بغداد [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 55-79]
 • نادم، محمدحسن رویکردهای کلامی و تحول‌آفرینی آن در مدرسه حله [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 53-70]
 • نادم، محمدحسن اتهام تفکر تکفیری به شیعه در کتاب الفکر التکفیری عند الشیعه حقیقه ام افتراء و نقد آن [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 81-106]
 • نجفی نژاد، سعید بروز و ظهور باورهای شیعی در سیاست مذهبی شاه طهماسب اول صفوی [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 121-145]
 • نواب، سید ابوالحسن چالش‌های سیاسی و مذهبی ایوبیان و تشیع با تأکید بر پیامدهای فکری و اجتماعی [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 129-142]
 • نواب، سید ابوالحسن رهیافتی بر مسئله امامت و ولایت در نگره طریقت بکتاشیه (با تأکید بر میراث مکتوب بکتاشیه در ترکیه) [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 57-79]
 • نورمحمدی، مهدی گرایش مدنیان به امام علی (ع) با بهره‌گیری از راویان مدنی [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 31-57]
 • نورمحمدی، مهدی واکاوی تاریخی تفاوت‌ مواجهه امام هادی (ع) و معتزله با مسئله خلق قرآن [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 117-134]
 • نیکزاد، علی‌اکبر مشروعیت نظم سلطانی در نگرش سیاست‌نامه‌نویسان شیعی عصر صفوی [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 105-124]
 • نیکزاد، علی‌اکبرعلی اکبر تشیع و تاریخ اجتماعی ایرانیان در عصر صفوی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 125-150]

و

 • واسعی، سیدعلیرضا رازگشایی ناهمراهی امام سجاد(ع) با مردم مدینه در واقعه حره [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 5-24]
 • واسعی، سیدعلیرضا روی‌آورد سیاسی امام سجاد (ع) در شورش مردم مدینه [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 97-115]
 • واسعی، سیدعلیرضا جستاری در رویارویی امام حسین (ع) با صلح امام حسن (ع)؛ رویکرد و کنش [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 43-65]
 • واسعی، سیدعلیرضا عنصر هدایت‌گری در تکاپوهای رهبرانه امام هادی (ع) [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 29-46]
 • وحیدی، شهاب الدین جانشینی امام علی (ع) و رخداد غدیر: بررسی و نقد دیدگاه رابرت گلیو [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 75-95]
 • ورعی، سیدجواد جستاری در تاریخ و ادوار فقه سیاسی شیعه [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 125-147]
 • ورعی، سیدجواد تعامل روحانیان شیعه با دولت صفوی؛ علل و پیامدها [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 93-106]

ی

 • یوسف جمالی، محمد کریم بروز و ظهور باورهای شیعی در سیاست مذهبی شاه طهماسب اول صفوی [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 121-145]
 • یوسفی، رقیه نقد شبهۀ ولایت‌نداشتن حضرت علی (ع) در زمان حیات رسول اکرم (ص) در آیۀ ولایت [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 75-91]
 • یوسفی، ساجده نگاهی به تطور جایگاه روایات رجعت در منابع امامیه [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 7-26]
 • یوسفی، ساجده اختلاف نقل و برداشت در روایات رجعت [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 5-22]
 • یوسفی غروی، محمدهادی اختلاف نقل و برداشت در روایات رجعت [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 5-22]