تعداد مقالات: 115
1. رازگشایی ناهمراهی امام سجاد(ع) با مردم مدینه در واقعه حره

دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 5-24

سیدعلیرضا واسعی؛ طاهره سادات صالح شریعتی


4. روش‌های مبارزاتی امام سجاد (ع) در مواجهه با پدیده جعل حدیث

دوره 3، شماره 9، زمستان 1395، صفحه 5-28

اکرم جعفری سروجهانی؛ محمد مولوی


5. معاد جسمانی صدرالدین شیرازی از منظر زبان دین

دوره 3، شماره 10، بهار 1396، صفحه 5-25

احمد زارعی حسن بقعه؛ امیر عباس علی زمانی


7. اختلاف نقل و برداشت در روایات رجعت

دوره 3، شماره 12، پاییز 1396، صفحه 5-22

ساجده یوسفی؛ محمدهادی یوسفی غروی


8. مواجهه امام هادی (ع) با معتزله در مسائل کلامی (مطالعه موردی قرآن و امامت)

دوره 4، شماره 13، زمستان 1396، صفحه 5-24

حمیدرضا مطهری؛ طاهره روحانی


9. بازشناسی مصادر احادیث کتاب الغیبة نعمانی

دوره 4، شماره 14، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-26

محمد معرفت؛ محمد غفوری نژاد


10. تأثیر سنت‌های عاشورایی حاکمان در گسترش تشیع در ایران (656-907 ق)

دوره 5، شماره 15، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-26

محمد علی رحیمی ثابت؛ محسن الویری؛ علیرضا ابطحی


11. وجودشناختی صفات الهی از منظر متکلمان مدرسه بغداد

دوره 5، شماره 16، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-29

عبدالهادی اعتصامی؛ رضا برنجکار؛ محمدجعفر رضایی


12. مضمون‌شناسی احادیث خلقت نوری اهل‌البیت (ع)

دوره 1، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 7-30

امداد توران


14. نگاهی به تطور جایگاه روایات رجعت در منابع امامیه

دوره 2، شماره 6، بهار 1395، صفحه 7-26

ساجده یوسفی؛ محمد جاودان


16. بررسی تحلیلی روش خاورشناسان در تبیین جایگاه سیاسی و دینی امام محمد باقر (ع)

دوره 2، شماره 5، زمستان 1394، صفحه 9-26

سیدعبدالکریم حسن‌پور؛ محمدرضا بارانی


18. کاوشی در کتاب التکلیف شلمغانی بررسی جایگاه و سیر تاریخی آن

دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 25-44

نعمت‌الله صفری فروشانی؛ محمد تقی ذاکری


19. رگه‌هایی از رأی‌گرایی در اندیشه و عملکرد اجتهادی زرارة بن اعین

دوره 3، شماره 10، بهار 1396، صفحه 25-49

محمد فرقان؛ نعمت‌الله صفری فروشانی


20. بررسی و نقد دیدگاه ملا اسماعیل خواجویی درباره افضلیّت قرآن بر امام

دوره 4، شماره 13، زمستان 1396، صفحه 25-45

عبدالرضا حسناتی؛ سعید محمدی


21. بررسی و نقد دیدگاه‌های عالمان شیعی در باب لطم و قمه‌زنی

دوره 2، شماره 5، زمستان 1394، صفحه 27-51

علی آقانوری؛ اعظم خوش‌صورت موفق


22. نظریه تأویل ظواهر دینی نزد محمدباقر مجلسی

دوره 2، شماره 6، بهار 1395، صفحه 27-42

محمد عظیمی؛ محمد غفوری‌نژاد


23. پیدایش فرقه مُطَرّفیه و ماهیت آن

دوره 2، شماره 8، پاییز 1395، صفحه 27-52

فاضل گرنه زاده؛ مصطفی سلطانی؛ منصور داداش نژاد


24. بررسی چگونگی دلالت آیه 24 صافات بر ولایت امام علی (ع)

دوره 4، شماره 14، بهار و تابستان 1397، صفحه 27-46

میثم خلیلی؛ محمد غفوری منش؛ جواد فرامرزی


25. تحلیل محتوای مناظرات توحیدی امام صادق(ع) با ابن‌ابی‌العوجاء

دوره 5، شماره 15، پاییز و زمستان 1397، صفحه 27-53

فرشته معتمد لنگرودی؛ بی بی سادات رضی بهابادی؛ محمد جانی پور