کلیدواژه‌ها = امام سجاد
تعداد مقالات: 2
1. روی‌آورد سیاسی امام سجاد (ع) در شورش مردم مدینه

دوره 1، شماره 3، بهار و تابستان 1394، صفحه 97-115

سیدعلیرضا واسعی


2. رازگشایی ناهمراهی امام سجاد(ع) با مردم مدینه در واقعه حره

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 5-24

سیدعلیرضا واسعی؛ طاهره سادات صالح شریعتی