کلیدواژه‌ها = مصر
تعداد مقالات: 2
1. حضور و گسترش تشیع در افریقا (از قرن اول تا پایان سوم هجری)

دوره 5، شماره 15، پاییز و زمستان 1397، صفحه 113-136

عباس رهبری؛ حسین خسروی؛ علی الهامی


2. جایگاه تشیع در قلمرو حکومت ممالیک

دوره 1، شماره 2، بهار 1394، صفحه 133-149

محمد قزوینی ‌نظم‌آبادی؛ عبدالله رحیمی