نویسنده = کاشانی، سید وحید
تعداد مقالات: 1
1. تعریف‌پذیری وجود خدا از منظر ابن‌سینا، سهروردی و ملاصدرا

دوره 7، شماره 19، پاییز و زمستان 1399، صفحه 7-33

سید وحید کاشانی؛ عسکری سلیمانی امیری