نویسنده = واعظی منفرد، سجاد
تعداد مقالات: 2
1. بازنگری نقادانه و سنجشی نشانه‌های تشیع در سنایی غزنوی، عطار نیشابوری و جلال‌الدین مولوی بلخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1400

سجاد واعظی منفرد؛ حبیب حاتمی کنکبود


2. واکاوی پیوندهای تشیع و تصوف: بررسی رویارویی قاضی نورالله شوشتری با عبدالرحمن جامی

دوره 6، شماره 17، پاییز و زمستان 1398، صفحه 196-222

سجاد واعظی منفرد؛ سید محمد راستگوفر؛ محمد نصیری؛ محبعلی آبسالان