نویسنده = شریعتمداری، حمیدرضا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مقایسه‌ای آرای صفار و صدوق در ترازوی عقل‌گرایی

دوره 2، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 29-51

محمدرضا ملانوری؛ حمیدرضا شریعتمداری


2. کاربست‌های محتمل عقل در قلمرو دین با نگاهی به مواضع عالمان شیعی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 91-108

حمیدرضا شریعتمداری