نویسنده = حمیدرضا شریعتمداری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مقایسه‌ای آرای صفار و صدوق در ترازوی عقل‌گرایی

دوره 2، شماره 7، تابستان 1395، صفحه 29-51

محمدرضا ملانوری؛ حمیدرضا شریعتمداری