نویسنده = محمدرضا بارانی
تعداد مقالات: 3
2. واکاوی ماهیت سیاسی و فکری جنبش ابن‌طباطبا

دوره 2، شماره 7، تابستان 1395، صفحه 101-124

صفرعلی قانونی؛ محمدرضا بارانی


3. شکوفایی علمی تمدن اسلامی دورۀ فاطمیان از دیدگاه خاورشناسان

دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 45-72

محمدرضا بارانی؛ سیدرضا مهدی نژاد