نویسنده = صفرعلی قانونی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی ماهیت سیاسی و فکری جنبش ابن‌طباطبا

دوره 2، شماره 7، تابستان 1395، صفحه 101-124

صفرعلی قانونی؛ محمدرضا بارانی