نویسنده = موسوی تنیانی، سیداکبر
تعداد مقالات: 1
1. جریان اعتزال‌گرای امامیه در بغداد از آغاز تا پیش از ظهور شیخ مفید

دوره 2، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 53-73

سیداکبر موسوی تنیانی