نویسنده = محمد جاودان
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی به تطور جایگاه روایات رجعت در منابع امامیه

دوره 2، شماره 6، بهار 1395، صفحه 7-26

ساجده یوسفی؛ محمد جاودان